Välkommen till förskolan
Solsidan i Svärdsjö!

Förskolan Solsidan startades i januari 2014 och drivs i enskild regi. Förskolan ligger i den gamla, vackra komministergården, granne med Svärdsjö kyrka. En mycket fin lokal och plats som ger fantastiska möjligheter att bedriva en bra förskoleverksamhet. Barnen delas in i två grupper efter ålder. Åldersfördelningen i grupperna ligger också till grund för platser som erbjuds. Fördelningen mellan grupperna kan variera men målsättningen är 8 st 1 - 2 åringar och 12 st 3 - 5 åringar.

Vi arbetar alltid för att barn, personal och föräldrar i vår verksamhet ska känna trygghet, glädje och gemenskap.


Pedagoger och barn hälsar er varmt välkomna att kontakta oss för ett besök!

Tider
Våra ordinarie öppettider är:
6.30 - 17.00.

Kontakta oss för ett besök

Kontakta oss gärna om du vill komma på besök för att veta mer om hur vi arbetar och vad vi kan erbjuda.

Ansök om plats

Ansökan om plats görs direkt till oss. Barnomsorgstaxan är densamma som i kommunal förskola och syskon har förtur.