Öppettider.

Våra ordinarie öppettider är 6.30 - 17.00.
Förskolan har öppet hela året och vi skolar in nya barn året om, då ledig plats finns.

15-timmarsplats
För de barn som går 15 timmar per vecka håller vi öppet tisdag till torsdag, 8.30 - 13.30. Här vet vi att det kan finnas behov av att kunna lämna och hämta lite senare eller tidigare, vilket går att lösa.

Måltider

  • Frukost: 7.30
  • Lunch: 11.00
  • Mellanmål: 14.15

Avstämnings- och planeringsdagar

Första onsdagen varje månad stänger vi 15.00 för avstämning och planering.


Studiedagar.

En dag per termin stänger vi för att samla pedagogerna för utvärdering och planering.

Mer om våra öppettider


En av våra viktigaste prioriteringar på Solsidan är att uppfylla föräldrars önskemål och barnens behov av hög personaltäthet. Med fast personalstyrka påverkas antalet vuxna med barnen direkt av våra öppettider. Ju längre vi har öppet per dag desto mer fördelas personalen över öppettiderna och ju kortare öppettider vi har desto fler kan vi vara närvarande med barnen samtidigt.

Vi förstår att familjers behov av förskoleplats kan hamna utanför våra ordinarie öppettider och då löser vi förstås det inom ramen för de tider som gäller för alla förskolor i Falu kommun 06.00 till 18.30.