Vår filosofi

Att stödja barns utveckling och vara tydliga vuxna och goda förebilder. På det sättet synliggör vi barnets styrkor, hjälper det att hitta egna lösningar och uppmuntrar till eget ansvar.
Att hjälpa barnet se sin egen potential, sin möjlighet och sina lösningar.


Med naturen nära och i fokus

Vår övertygelse är också att barnens utveckling och inlärning stimuleras på bästa sätt i och tillsammans med naturen, och vi tror att friluftsliv, rörelse och lärande går hand i hand. En viktig del av verksamheten bedrivs därför utomhus, med naturen nära och i fokus.


Kreativitet och skapande

Vi arbetar för att stärka barnens egen initiativförmåga, fantasi och kreativitet. Vi tror på iden om att skapande verksamhet leder till lärande, och att detta gäller inom alla områden inom läroplanen.


Kosten.

För att ytterligare stimulera barnens goda hälsa och välmående, läggs stor vikt vid maten. Vår målsättning är att varje dag servera god, näringsrik och varierad kost, lagad i vårt eget kök, utan varmhållning.  Vi strävar efter att använda oss av närproducerade och ekologoska råvaror utan onödiga tillsatser.

Mål och syfte

Verksamhetens huvudmål och syfte är att uppfylla målen i Läroplanen för förskolan Lfpö 98 rev. 2010.

"Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande  bildaren helhet."